Suri

Gần 1 năm mới chụp lại Suri mà em lớn và chững chạc hơn nhiều rồi, năm nay anh Toulouse không còn chơi với Suri nữa rồi :D_IMG_1271 _IMG_1255 _IMG_1252 _IMG_1223 _IMG_1219

Prev 40 bức ảnh màu về miền Bắc Việt Nam trước 1975
Next Hoa giấy Thanh Tiên

Comments are closed.