Hội An cuối 11.2014

Tháng 11 được lượn lờ Hội An 2 lần, đầu tháng thì được 1 ngày, cuối tháng thì được 3 tiếng. Dạo quanh Hội An cũng là cái vui, nhiều thứ vẫn còn cái cổ kính hay ho ngoài hàng quán, cửa hàng. Cầm điện thoại đi dòm ngó láo liên Hội An và cũng ghi lại được vài cái ảnh Hội An không người, một chút gì đó rất tĩnh <3.  Tui tin rằng ai đã từng đi Hội An đều đã thấy những vật dụng này nhưng đôi khi ta lướt qua nó mà không lưu lại chút gì, cá nhân thì thấy cũng rất hay ho và thú vị.

Cũng ngồi làm cái slide để sau này vừa nghe nhạc vừa coi hình ^_^

Prev Putin tham gia văn nghệ 20.11
Next Vũng Tàu - 1967

Comments are closed.