Hà Nội những ngày trước Tết [1.2014]

Lần thứ 3 ghé Hà Nội, làm 1 chuyến từ Huế ra Hà Nội chỉ để biết cái không khí người Hà Nội đón tết như thế nào. Lang thang thì nhiều mà chụp chẳng bao nhiêu :3. Cầm em Olympus OM-1 đi vòng quanh cũng ngót nghét được 1 cuộn film :3.

 

[flickr id=”12259887564″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12259477715″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12259938614″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253406094″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12260100894″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12259556205″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12260221586″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12259695243″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12260022964″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12259771293″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253219533″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253249313″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253573876″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253657026″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253739086″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253550076″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253770496″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253672426″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”12253128035″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev My friends in multi exposure
Next T.E.E | 2.2014

Comments are closed.