[Flickr]Street Photography | Liu

Lọ mọ trên flickr, search với từ khóa Street Photography phát hiện ra anh chàng Liu này có nhiều ảnh thú vị phết

http://www.flickr.com/photos/58083590@N05/9774850552/

Street photography

Street photography

Street photography

GRLT1812

GRLT1517

GRLT0795

Street photography

Street photography

Street photography

Street photography

Street photography

Street photography

DSCF0472

L1491359

Street photography

Street photography

Street photography

Xem thêm: http://www.flickr.com/photos/58083590@N05

 

Prev [Photoshop Tutorial]How To Create A Double Exposure
Next Toyokazu Nagano và Con Đường Kì Diệu

Comments are closed.