Đám tang ở xóm vạn đò, Huế

Từ đầu thế kỷ XIV, mặc dầu còn là miền biên viễn xa xôi của nước Đại Việt, nhưng ở Hóa Châu đã diễn ra quá trình tụ cư lập nghiệp của nhiều nhóm cư dân. Cho đến giữa thế kỷ XVI, sau hàng loạt các cuộc di dân từ phía bắc vào hoặc được bổ sung tại chỗ từ nhiều nguồn khác nhau, ở lưu vực các dòng sông quanh Huế đã có con người tụ cư khá đông đảo cả trên bộ lẫn trên mặt nước (cư dân thủy diện). Dân cư vùng này đa phần có nguồn gốc từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, như Dương Văn An trong Ô châu cận lục viết năm 1553 mô tả là ”tiếng nói hơi giống miền Hoan-Ái”. Họ có thể là dân chài lưới phía bắc di cư vào theo đường biển và cả đường bộ; là cư dân trên bộ do nghèo đói xuống nước làm ăn; là lính mãn hạn hay tù phạm hết hạn lưu đày tìm kế mưu sinh trên sông nước.

Do cuộc sống lênh đênh rày đây mai đó, thường xuyên ”theo đuôi con cá”, ít có chữ nghĩa, lại lên bộ xuống nước bất chừng; nên cư dân sông nước ít nhớ rõ nơi chôn nhau cắt rốn của tổ tiên xa xưa của mình, và rất khó giữ được sự ổn định lâu bền của cộng đồng. Đến cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX, khi Huế trở thành kinh đô, nhà nước phong kiến đã biên chế cư dân thủy diện thành từng ”vạn” để dễ quản lý, và các vạn đò trên sông nước ở khu vực Huế cũng được thành lập.

Từ năm 2008, thành phố Huế triển khai thực hiện dự án đưa toàn bộ dân vạn đò sống lênh đênh trên các dòng sông ở thành phố lên định cư trên bộ, với số lượng 1.069 hộ dân vạn đò và khoảng 7.000 khẩu. Dân vạn đò ở Huế lần lượt được bố trí sinh sống tại các khu định cư ở xã Phú Mậu thuộc huyện Phú Vang, ở các phường Hương Sơ và Phú Hậu thuộc thành phố Huế. Tính đến tháng 12-2010, về cơ bản chính quyền địa phương đã hoàn thành định cư cho dân vạn đò ở Huế. Số ít các hộ vạn đò còn lại đang được bố trí tiếp tục định cư trong thời gian tới.

Nguồn: huecssh

Bộ ảnh về đám tang trên xóm vạn đò Bao Vinh, Huế thực hiện bởi Quốc Anh (Facebook | Flickr | Tumblr)

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Neighbors funeral boat

Prev 11 lý do tại sao ai cũng muốn ngồi cửa sổ của máy bay
Next Bánh Ướt Tám Thao

Comments are closed.