Chiang Mai 2013

Lâu lâu ngồi lục hình lại thấy nhớ, đi hội thảo nên chẳng có thời gian mà lang thang chụp chọt chi mấy, lôi ra được mấy cái ảnh lang thang ngay gần trung tâm Chiang Mai coi đỡ nhớ :D

Prev Street photography with Rupert Vandervell
Next These 30 Photos Say More Than Words Ever Could.

Comments are closed.