[Trắng & Đen]Biển Nha Trang

Bạn tặng cho cuộn T-max 100 mà lâu giờ không dám chụp vì sợ không biết có chụp ra ngô ra khoai gì không nên để nhà hơn năm trời, giờ mới dám lôi ra chụp. Lượn lờ ra biển, ngắm nghía dân tình tây ta các kiểu ngoài đó. Chiều chiều cứ tầm 4h tháng 3 là trời bắt đầu đẹp, nắng đẹp, con người và cái gì ngoài đó cũng đẹp. Cầm cái máy film lượn lờ ít bị chú ý hơn là cầm cái máy DSLR to tổ bố :D.[flickr id=”13213341974″ thumbnail=”medium” align=”none”]

[flickr id=”13213110614″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212788455″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212789155″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212935203″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212791825″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212791355″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212937903″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13212936293″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev Photography Project Inspiration – The Toy Project
Next [Ảnh đẹp]Thế giới nhìn như thế nào khi bạn có đôi mắt của chim

Comments are closed.