Ảnh chụp với Holga 135Tim

Lần đầu tiên chụp thử với máy Holga 135Tim, film Kodak 200. Cũng vui phết, chẳng phải suy nghĩ gì, cứ làm bấm mà có suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ để chồng film và nghịch với mấy cái filter màu mè của nó ;)

Prev Bộ ảnh bầu trời đêm Đà Nẵng qua ống kính của GienKhan
Next Biển Đà Nẵng qua máy ảnh LCA+

Comments are closed.