Ảnh 365 ngày chụp gia đình của Ginger

Ginger Unzueta là một giáo viên trẻ em tại nhà, Ginger đang sống cùng gia đình với 3 đứa con, cô đã lập kế hoạch chụp lại gia đình mình trong thời gian 1 năm với dự án ảnh “Joy Project”

Ginger viết trên blog của mình: “I have captured my children with my camera almost daily for as long as I can remember. I love to document the everyday beauty of life,”  & “It helps me to slow down, to look around our home daily, and see the many gifts (often over looked) that I am grateful for.”

 

Prev [Clip]Food fotography with Chris Marquardt
Next Hội An ngày tháng 10

Comments are closed.